Tin cậy

Easypaisa

mz-stores
28MB
Tải về
Tải về 25k - 50k
Phiên bản 1.0.126 5 ngày trước

Mô tả của Easypaisa

An app that has it all! You can conveniently send money, top up your mobile balance through Easyload, subscribe to offers and pay your bills with just the tap of a button!

Easyload:

Customers can make easyload transactions from the comfort of their homes on any of the following networks:

i. Telenor
a. Easyload Rs. 30 – Rs. 49 & Get 30 Free Telenor Mins, SMS & MB’s For 1 Day
b. Easyload Rs. 50 – Rs. 99 & Get 60 Free Telenor Mins, SMS & MB’s For 1 Day
c. Easyload Rs. 100 or Above & Get 1,000 Free Telenor Mins, SMS & MB’s For 1 Day
ii. Jazz
iii. Zong
iv. Ufone
Non-Telenor Mobile Network Users will get 25% Cashback on any Easyload amount with a maximum of Rs. 200 cash back in a given month.

Money Transfer:

Send money to your friends and family anywhere in Pakistan. Sending money to any CNIC, Mobile Account or a Bank Account has never been this easy.

Telenor Offer Activation:
All your favorite Telenor Call, SMS & Data Offers can be easily subscribed from the Easypaisa App. Not just that but also receive exclusive discounted offers.

i. Telenor Internet Offers
a. Weekly Ultra For Self: Get 6,000 MBs (5,000 Free Use MB’s & 1,000 Social MB’s for Goonj & Gamebox) in just Rs. 139!
b. Weekly Super Offer: 2,500 MB’s (2,000 Free Use MB’s & 500 Social MB’s for Goonj & Gamebox) in just Rs. 155!
c. Social Pack Offer: 50MB’s per day for Facebook, WhatsApp & Twitter in Just 1 Paisa!
d. Monthly Starter Offer: Get 8,000 MB’s (4000MBs valid from 1AM to 7AM) in just Rs. 351.

ii. Telenor Easycard:
a. Easycard 170: Save Rs. 35! Get 600 On-Net Min’s, SMS & MB’s along with 40 Off-net Min’s in just Rs. 135!
b. Easycard 350: Save Rs. 20! Get 500 On-Net Min’s, SMS & MB’s along with 50 Off-Net Min’s in just Rs. 330!
c. Easycard 600: Save Rs. 60! Get 2,000 On-Net Min’s and SMS, 1,500 MB’s & 150 Off-Net Min’s in just Rs. 570!
d. Easycard 800: Get 4,000 On-Net Min’s and SMS and 250 Off-Net Min’s in just Rs. 800!

Zong Offers:

All your favourite Zong offers can be easily subscribed from the Easypaisa App with exclusive discounts!

Weekly Data Bundles:
1. Zong Super Weekly Max (15GBs Internet in Rs. 296)
2. Zong Super Weekly Plus (7GBs Internet in Rs. 249)
3. Zong Super Weekly Offer (2.5GBs Internet in Rs. 187)

Weekly Hybrid Bundles
1. Zong Haftawar Load Offer (2,500 On-Net Min’s, 80 Off-net Mins and 2500 SMS and 2,560 MB’s in Rs. 280)
2. Zong All-In-One Weekly (1000 On-Net Min’s, 40 Off-net Mins and 1000 SMS and 1024 MB’s in Rs. 200)

Utility Bill Payment:
Pay All your utility bills with just a tap of the button!

1. Electricity:
IESCO, PEPCO, MEPCO, KESC, K-Electric, FESCO, GEPCO, HESCO, Bahria Town Electricity Supply, LESCO, QESCO
2. Gas:
SNGPL, SSGC
3. Broadband:
PTCL, SCO, SCO Prepaid Load, PTCL EVO, Naya Tel, Qubee, Wateen, World Call, Wi-Tribe

Ticketing:
Avail amazing promotions & discount offers on Bus, Movie & Event tickets!

a. Movie Tickets:
i. Centuarus Cineplex
ii. The Arena Bahria Town
iii. Atrium
iv. Universal Cinema Multan
v. Cinestar Township
vi. Sozo World Cinema
vii. Super Cinema Vogue Tower
viii. Cinestar Xinhua Mall
ix. Universal Cinema Lahore

b. Bus Tickets:
i. Bilal Travels
ii. QConnect
iii. Daewoo
iv. Skyways
v. Niazi Express
vi. Rajput Travels

Insurance:

Ensure a secure future for yourself and your family with easy-to-access insurance products for all your needs.

Donations:

Find your preferred charity organizations in one window and make donations through the App.
a. Diamer Basha Dam Fund
b. Edhi
c. Saylani
d. Shaukat Khanum (SKMCH)
e. SOS, TCF

QR Payments:

Make swift payments using the mobile app to scan QR Codes at selected outlets and avail discounts.
Masterpass QR Deals:
i. Pizza Hut WoW Deal in Rs. 299 Only (Personal Pan Pizza + Drink) – Save Rs. 100!
ii. KFC Zinger Meal in Rs. 300 Only (Zinger + Drink) – Save Rs. 180!
iii. Burger King Crispy Burger Meal in Rs. 199 Only (Burger, Fries & Drink) – Save Rs. 126!
Một ứng dụng có tất cả! Bạn có thể thuận tiện gửi tiền, nạp số dư di động của mình thông qua Easyload, đăng ký nhận ưu đãi và thanh toán hóa đơn chỉ bằng một cú nhấn nút!

Tải dễ dàng:

Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch tải dễ dàng từ sự thoải mái của nhà của họ trên bất kỳ mạng nào sau đây:

tôi. Telenor
a. Tải dễ dàng R. 30 - R. 49 & Nhận 30 phút Telenor miễn phí, SMS & MB từ 1 ngày
b. Tải dễ dàng R. 50 - R. 99 và nhận 60 phút Telenor miễn phí, SMS & MB từ 1 ngày
c. Tải dễ dàng R. 100 hoặc cao hơn và nhận 1.000 phút Telenor miễn phí, SMS & MB miễn phí trong 1 ngày
ii. Nhạc Jazz
iii. Zong
iv. Ufone
Người dùng mạng di động không phải Telenor sẽ nhận được 25% hoàn lại tiền cho bất kỳ số tiền Easyload nào với mức tối đa là Rs. 200 tiền hoàn lại trong một tháng nhất định.

Chuyển tiền:

Gửi tiền cho bạn bè và gia đình của bạn bất cứ nơi nào ở Pakistan. Gửi tiền vào bất kỳ CNIC, Tài khoản di động hoặc Tài khoản ngân hàng nào chưa bao giờ dễ dàng đến thế.
 
Kích hoạt ưu đãi Telenor:
Tất cả các Ưu đãi Cuộc gọi, SMS & Dữ liệu Telenor yêu thích của bạn có thể dễ dàng được đăng ký từ Ứng dụng Easypaisa. Không chỉ vậy mà còn nhận được ưu đãi giảm giá độc quyền.

tôi. Ưu đãi Internet Telenor
a. Hàng tuần cho bản thân: Nhận 6.000 MB (5.000 MB sử dụng miễn phí & 1.000 MB MB xã hội cho Goonj & Gamebox) chỉ trong Rs. 139!
b. Ưu đãi siêu hàng tuần: 2.500 MB từ (2.000 MB sử dụng miễn phí & 500 MB MB xã hội cho Goonj & Gamebox) chỉ trong Rs. 155!
c. Ưu đãi gói xã hội: 50 MB từ mỗi ngày cho Facebook, WhatsApp và Twitter chỉ trong 1 Paisa!
d. Ưu đãi dành cho người mới bắt đầu hàng tháng: Nhận 8.000 MB từ (4000 MB có giá trị từ 1 giờ sáng đến 7 giờ sáng) chỉ trong R. 351.

ii. Telenor Easycard:
a. Easycard 170: Tiết kiệm Rs. 35! Nhận 600 Min-Net Min-Net, SMS & MB, cùng với 40 Min Min ngoài mạng chỉ trong Rs. 135!
b. Easycard 350: Tiết kiệm Rs. 20! Nhận 500 Min-Net Min-Net, SMS & MB, cùng với 50 Min-Net Min-Net chỉ trong Rs. 330!
c. Easycard 600: Tiết kiệm Rs. 60! Nhận 2.000 tối thiểu trên mạng và SMS, 1.500 MB & 150 phút ngoài mạng chỉ trong Rs. 570!
d. Easycard 800: Nhận 4.000 Min-Net và SMS tối thiểu và 250 Off-Net Min-Net chỉ trong R. 800!

Ưu đãi của Zong:

Tất cả các ưu đãi Zong yêu thích của bạn có thể dễ dàng đăng ký từ Ứng dụng Easypaisa với mức giảm giá độc quyền!

Gói dữ liệu hàng tuần:
1. Zong Super Weekly Max (Internet 15 GB trong 296 Rupee)
2. Zong Super Weekly Plus (Internet 7GB với giá 249 Rupee)
3. Ưu đãi hàng tuần của Zong (Internet 2,5 GB với giá 187 Rupee)

Gói lai hàng tuần
1. Ưu đãi tải Zong Haftawar (2.500 phút trên mạng, 80 phút ngoại mạng và 2500 SMS và 2.560 MB lề trong 280 rupee)
2. Zong All-In-One Weekly (1000 trên mạng tối thiểu, 40 phút ngoại mạng và 1000 SMS và 1024 MB từ trong 200 rupee)

Thanh toán hóa đơn tiện ích:
Thanh toán tất cả các hóa đơn tiện ích của bạn chỉ bằng một cú nhấn nút!

1. Điện:
Iedom, PEPCO, MEPCO, KESC, K-Electric, Fedom, GEPCO, Hgill, Cung cấp điện Bahria Town, Ledom, Qedom
2. Khí:
SNGPL, SSGC
3. Băng thông rộng:
PTCL, SCO, Tải trước trả trước SCO, PTCL EVO, Naya Tel, Qubee, Wateen, World Call, Wi-Tribe

Bán vé:
Tận dụng các chương trình khuyến mãi và giảm giá tuyệt vời trên vé xe buýt, phim và sự kiện!

a. Vé xem phim:
     tôi. Centuarus Cineplex
    ii. Thị trấn Bahria
   iii. Tâm nhĩ
   iv. Đa rạp chiếu phim
    v. Thị trấn Cinestar
   vi. Rạp chiếu phim thế giới
  vii. Tháp siêu điện ảnh Vogue
 viii. Trung tâm thương mại Cinestar Xinhua
   ix Rạp chiếu phim toàn cầu

b. Vé xe buýt:
     tôi. Du lịch song phương
    ii. Kết nối
   iii. Daewoo
   iv. Đường hàng không
    v. Niazi Express
   vi. Du lịch Rajput
  
Bảo hiểm:

Đảm bảo một tương lai an toàn cho bản thân và gia đình bạn với các sản phẩm bảo hiểm dễ tiếp cận cho mọi nhu cầu của bạn.
 
Sự đóng góp:

Tìm các tổ chức từ thiện ưa thích của bạn trong một cửa sổ và quyên góp thông qua Ứng dụng.
a. Quỹ đập Diamer Basha
b. Edhi
c. Saylani
d. Shaukat Khanum (SKMCH)
e. SOS, TCF

Thanh toán QR:

Thực hiện thanh toán nhanh chóng bằng ứng dụng di động để quét Mã QR tại các cửa hàng được chọn và tận dụng giảm giá.
Ưu đãi Masterpass QR:
tôi. Pizza Hut WoW Thỏa thuận trong R. Chỉ 299 (Pizza Pan cá nhân + Đồ uống) - Tiết kiệm Rs. 100!
ii. Bữa ăn KFC Zinger bằng R. 300 Chỉ (Zinger + Uống) - Tiết kiệm Rs. 180!
iii. Burger King Crispy Burger Bữa ăn trong R. Chỉ 199 (Burger, khoai tây chiên và đồ uống) - Tiết kiệm Rs. 126!

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Easypaisa

2
3
5
0
4
1
3
0
2
0
1
2

Đánh giá Easypaisa

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Easypaisa, hãy là người đầu tiên!

Cờ Easypaisa

Cờ trusted
Hoạt động tốt 1
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng mz stores
Cửa hàng mz-stores 79 90.4k

Thông tin APK về Easypaisa

Phiên bản APK 1.0.126
Khả năng tương thích Android 4.3.x+ (Jelly Bean)


Tải về Easypaisa APK
Tải về